Stichting Normering Flexwonen

Nieuws

Nieuwe normonderdelen per 1 juni

17-05-2021
Vorig jaar werd besloten om in 2021 wasmachines als verplichting te stellen. Het overgrote deel van de locaties heeft al wasmachines of de mogelijkheid om de was te (laten) doen. Met het oog op die si ...
lees meer

Pilot uitwisseling locaties met gemeenten

14-05-2021
Bij de start van SNF in 2013 was het reeds de bedoeling om met gemeenten samen te werken en op enig moment ook informatie over locaties uit te gaan wisselen. Het oude locatieregister voorzag al in die ...
lees meer

Locatieregister 3.0

11-05-2021
Zoals al eerder aangekondigd komt er een totaal nieuw locatieregister, dat de basis vormt voor de 100%-controle. Dit locatieregister heeft een koppeling met de BAG-viewer van het Kadaster zodat er noo ...
lees meer

Reglement registratie per 15 maart aangepast

11-03-2021
Met ingang van 15 maart 2021 geldt een nieuw reglement registratie. Een belangrijke aanpassing is dat er onder artikel 16 ‘Doorhalen registratie’ een aantal punten zijn toegevoegd. Ook is artikel 9 ‘v ...
lees meer