Stichting Normering Flexwonen

Nieuws

Overheid, wordt wakker: arbeidsmigranten zijn onmisbaar!

05-10-2018
Suzanne Drost, HR Director bij Rhenus Logistics en commissielid huisvesting arbeidsmigranten bij VNO-NCW Brabant Zeeland, onderbouwt het advies met een concreet voorbeeld. ‘Iedereen wil graag zijn bes ...
lees meer

Nieuwe versies normen gepubliceerd die op 15 september 2018 ingaan

05-10-2018
De wijzigingen waren nodig vanwege de accreditatie van de inspectie-instellingen, omdat de teksten over gebruiksoppervlak en de eisen aan brandblussers verduidelijkt moesten worden en omdat het locati ...
lees meer

Wat zijn de eisen voor het plaatsen van een CO-melder?

05-10-2017
De CO-melder moet op een juiste manier worden geplaatst, wil de CO-melder goed zijn werk kunnen doen. Dit is ook één van de eisen die opgenomen is in de norm van SNF (zie norm 5.1.3.). SNF heeft gemer ...
lees meer

Eerste agrarische ondernemingen hebben het keurmerk voor huisvesting arbeidsmigranten behaald

17-09-2017
In de zomer van 2017 hebben de eerste agrarische ondernemingen het keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten, het SNF-keurmerk, behaald. Tot voor kort waren vooral uitzendondernemingen en on ...
lees meer