Stichting Normering Flexwonen

Nieuws

Wat zijn de eisen voor het plaatsen van een CO-melder?

05-10-2017
De CO-melder moet op een juiste manier worden geplaatst, wil de CO-melder goed zijn werk kunnen doen. Dit is ook één van de eisen die opgenomen is in de norm van SNF (zie norm 5.1.3.). SNF heeft gemer ...
lees meer

Eerste agrarische ondernemingen hebben het keurmerk voor huisvesting arbeidsmigranten behaald

17-09-2017
In de zomer van 2017 hebben de eerste agrarische ondernemingen het keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten, het SNF-keurmerk, behaald. Tot voor kort waren vooral uitzendondernemingen en on ...
lees meer

Nieuwe versies normen gepubliceerd – geen inhoudelijke wijzigingen

30-08-2017
Op 31 augustus zijn nieuwe versies van de norm voor het reguliere register en het inhuur-register van SNF gepubliceerd, evenals een nieuwe versie van het harmonisatiedocument. De wijzigingen gaan op 1 ...
lees meer

Ondeugdelijke CO-melders teruggeroepen

01-06-2017
NVWA onderzoek heeft gedaan naar CO-melders. Een aantal CO-melders (met ‘rode’ melding in de lijst) moet worden teruggeroepen en uit de handel genomen door de producenten/importeurs. Ondeugdelijke ...
lees meer