SNF-capaciteit huisvesting arbeidsmigranten in 2023 gestegen met 12%

05-03-2024

In 2023 is de capaciteit van het aantal plaatsen voor arbeidsmigranten bij SNF-geregistreerde locaties met 12% gestegen naar ruim 142.000 bedden. In de regio’s zuid en west is de capaciteit het grootst met meer dan 100.000 bedden verdeeld over ruim 14.000 locaties. SNF heeft een aantal feiten en cijfers bij elkaar gezet.

Wist je dat…

 • Regio west met bijna 8.000 locaties de regio is met de meeste locaties?
 • Regio zuid met 6.500 locaties en bijna 53.000 bedden over een iets grotere capaciteit beschikt?
 • De meeste ondernemingen met een SNF registratie over 1 tot 5 locaties beschikken?
 • Er zo’n 100 SNF-geregistreerde ondernemingen over meer dan 100 locaties beschikken?
 • 94% van de slaapkamers voor één of twee personen is?
 • Er in 2023 16.000 SNF inspecties zijn geweest?
 • Al deze SNF-inspecties samen door 50 inspecteurs werden uitgevoerd?
 • Er vorig jaar 88 ondernemingen werden uitgeschreven uit het SNF-register?
 • Het aantal klachten in 2023 is toegenomen met 25% ten opzichte van 2022?
 • De belangrijkste reden voor deze stijging van klachten is dat bewoners SNF veel beter kunnen vinden?
 • De meeste klachten over hygiëne gaan?
 • Er een interactief overzicht van al deze feiten en cijfers is gemaakt?

Benieuwd naar de achtergrondinformatie en nog meer feiten en cijfers? Check de feiten en cijfers op de interactieve pdf!