Stichting Normering Flexwonen

Nieuws

Nieuwe versies normen gepubliceerd – geen inhoudelijke wijzigingen

30-08-2017
Op 31 augustus zijn nieuwe versies van de norm voor het reguliere register en het inhuur-register van SNF gepubliceerd, evenals een nieuwe versie van het harmonisatiedocument. De wijzigingen gaan op 1 ...
lees meer

Ondeugdelijke CO-melders teruggeroepen

01-06-2017
NVWA onderzoek heeft gedaan naar CO-melders. Een aantal CO-melders (met ‘rode’ melding in de lijst) moet worden teruggeroepen en uit de handel genomen door de producenten/importeurs. Ondeugdelijke ...
lees meer

Rapport Flexmigranten 2016 gepubliceerd door ABU en NBBU

26-03-2017
Volgens actuele CBS cijfers werken 362.330 EU-burgers bij Nederlandse werkgevers. Zo’n 120.000 werken als uitzendkracht in dienst van Nederlandse uitzendbureaus die lid zijn bij de ABU en NBBU, dit vo ...
lees meer

Wet Aanpak Schijnconstructies, inhoudingen voor huisvesting en het SNF-keurmerk per 1 januari 2017

06-02-2017
Met betrekking tot het mogen doen van inhoudingen op het Wettelijk Minimumloon (WML) voor de kosten van huisvesting per 1 januari 2017 en de rol van het SNF-keurmerk hierbij: Cao-partijen in ...
lees meer