Stichting Normering Flexwonen

Nieuws

Update Corona ontwikkelingen

04-06-2020
Het coronavirus zorgt voor grote zorgen en problemen, zeker ook bij arbeidsmigranten, hun werkgevers en huisvesters. Arbeidsmigranten hebben een positie die kwetsbaarder is dan andere werknemers. Zij ...
lees meer

Inbreng SNF overleg Tweede Kamer op 25 mei

19-05-2020
SNF heeft de Tweede Kamer, die op 25 mei spreekt over huisvesting van arbeidsmigranten een aantal aandachtspunten meegegeven. SNF heeft de Kamer geïnformeerd over de voornemens om het keurmerk nog ste ...
lees meer

Nieuwe versie harmonisatiedocument per 1 mei 2020

01-05-2020
Er is een nieuwe versie van dit document per 1 mei jl. van kracht. De versie met en zonder wijzigingen gemarkeerd kunt u hier vinden op de website. De aanpassingen of verbeteringen in de tekst zijn ...
lees meer

Managementrapportage - 1 april 2020

14-04-2020
De informatie uit deze managementrapportage is gegenereerd uit het locatieregister van SNF. In de rapportage zijn, voor het aantal ondernemingen en het aantal locaties, de maandelijkse cijfers vana ...
lees meer