Locatieregister

Stichting Normering Flexwonen kent een apart ‘locatieregister’. Dit is een grote database van locaties die worden ingezet door ondernemingen die zijn aangemeld of geregistreerd bij SNF. De ondernemingen registreren de locaties die zij inzetten voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het locatieregister en voeren de mutaties maandelijks en voorafgaand een inspectie door. Voordat een inspectie-instelling een initiële inspectie in gaat plannen, dient de onderneming de locaties in het locatieregister in te vullen.

Met ingang van augustus 2021 heeft SNF een nieuw locatieregister, Informis. In Informis houden de ondernemingen hun locaties actueel en verwerken de inspectie-instellingen hun inspectie-resultaten en worden ook de eventuele tekortkomingen afgewikkeld. Zie voor korte instructiefilmpjes over Informis en andere informatie handleiding locatieregister.

Naar het nieuwe locatieregister

Veelgestelde vragen

Inloggen

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord niet meer weet?
Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u in Informis in het inlogveld middels “wachtwoord vergeten” een nieuwe wachtwoord aanvragen. Dit wachtwoord komt binnen op het e-mailadres dat gekoppeld is in Informis.

Wat moet ik doen als mijn onderneming een nieuwe contactpersoon heeft?
U kunt per mail de NAW-gegevens met het e-mailadres van de nieuwe contactpersoon doorgeven. SNF zal dan bij Victis nieuwe inloggegevens aanvragen.

Kan ik voor meerdere medewerkers van mijn onderneming inloggegevens voor Informis aanvragen bij SNF?
Nee, u kunt geen inloggegevens voor andere medewerkers aanvragen bij SNF. Er zijn accounts aangemaakt voor de vaste contactpersonen van SNF. Deze personen hebben de mail van 11-06-2021 ontvangen met daarin de instructies wat er moet worden gedaan.
Als u meerdere medewerkers toegang wilt geven tot Informis, kunt u dat zelf regelen. In het betreffende instructiefilmpje ziet u hoe u zelf een of meer extra gebruikers aan kan maken.

Met wie kan ik contact opnemen als ik problemen heb met inloggen in Informis?
Indien u problemen heeft met inloggen in Informis kunt u dit per mail doorgeven aan SNF. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@normeringflexwonen.nl.

Eerst-verantwoordelijke en Ander Belanghebbende

Wat is het verschil tussen Eerst-Verantwoordeljke (EV) en Andere-Belanghebbende (AB)?
In bijgevoegd filmpje vindt u uitleg over de Eerst-Verantwoordelijke (EV) en Andere-Belanghebbende (AB). De Eerst-Verantwoordelijke van een locatie is de onderneming die verantwoordelijk is voor de SNF-inspectie van de locatie en het oplossen van de eventuele tekortkomingen. Het is logisch dat dit de huisvester of vastgoedpartij, maar dat hoeft niet.

Krijg ik als ik alleen Andere-Belanghebbende van locaties ben wel een inspectie van SNF?
Ja, u krijgt als Andere-Belanghebbende een jaarlijkse administratieve inspectie. Dit geldt voor alle ondernemingen die SNF gecertificeerd zijn. Tijdens de jaarlijkse administratieve inspectie wordt o.a. gecontroleerd of u als onderneming alle locaties die u verhuurt of beschikbaar stelt aan arbeidsmigranten heeft opgegeven in het locatieregister.

Inhoudelijk over systeem

Wat moet ik doen als een locatie niet via BAG beschikbaar is?
In Informis kunt u middels de BAG-zoeker een locatie vinden. Mocht uw locatie er niet tussen staan, kunt u deze wel gewoon opvoeren, maar komen de gegevens die normaal gesproken aan een BAG-code zijn gekoppeld niet in Informis.

Ik vind geen resultaat in BAG.
Om een resultaat te vinden moeten de volgende stappen doorlopen worden. U vult postcode in. Dan in nieuw veld het huisnummer. Dan 'zoek in BAG-register'. Typ in het lege veld een klein stukje van het adres of desnoods een puntje. Dan verschijnt er een dropdownlijstje met keuzes.

Het oude locatieregister kan nog worden gebruikt om te raadplegen, maar wijzigingen kunnen er vanaf 12 augustus 2021 niet meer in worden doorgevoerd. Zie hier de handleiding voor het oude locatieregister.

Het locatieregister is niet openbaar voor derden. Alleen de onderneming zelf, de inspecteur en de stichting hebben inzage. SNF gebruikt het locatieregister om management-informatie uit te genereren en ook bij het onderzoeken van klachten. Mogelijk dat in de toekomst gemeenten onder bepaalde voorwaarden inzage kunnen krijgen in de locaties in hun postcodegebied.