Stichting Normering Flexwonen

Nieuws

Belangrijke informatie over het locatieregister met extra functionaliteiten

09-05-2019
Met ingang van 9 mei 2019 zijn extra functionaliteiten voor meer gebruiksgemak toegevoegd aan het locatieregister, te weten: Vanaf nu kan niet alleen de allereerste locatielijst via een excel opgevoerd worden, maar ook de wijzigingen in locaties kunnen via excel worden geupload. Hiervoor is het tabblad ‘Import & export’ toegevoegd aan het locatieregister. Er dient wel altijd vanuit he ...
lees meer

Voorzitter SNF in Uitzendwerk ABU: "Tekort van 120.000 plekken voor arbeidsmigranten"

18-04-2019
De laatste anderhalf jaar is de vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten enorm toegenomen. Vooral de dienstverlening, de expeditie, de land- en tuinbouw en de fabricage zijn in hoge mate afhankeli ...
lees meer

Actuele stand van zaken locatieregister per 1 april 2019

09-04-2019
In deze management-informatie zijn voor het aantal ondernemingen en het aantal locaties de maandelijkse cijfers vanaf 1 augustus 2018 opgenomen.
lees meer

Maatschappelijk jaarverslag 2018

09-04-2019
In 2018 bestond Stichting Normering Flexwonen vijf jaar. Als terugblik op dit mooie jubileumjaar delen wij graag met u een eerste maatschappelijk jaarverslag. Hierin vindt u informatie terug over het ...
lees meer

SNF in de media vanwege congres op 7 februari in Utrecht

13-02-2019
Donderdag 7 februari jl. vond het congres van Stichting Normering Flexwonen en Expertisecentrum Flexwonen plaats om de problematiek rondom het tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten breed te bes ...
lees meer