Stichting Normering Flexwonen

Nieuws

Nieuwe normen en reglementen

13-09-2019
De belangrijkste aanpassingen zijn: dat woonruimtes verwarmd moeten kunnen worden dat de tijdelijke uitzondering voor de afmeting van het slaapvertrek op 31 december 2023 vervalt. Dit is al eerder gecommuniceerd. Er was onduidelijkheid over de definitie ‘wooneenheden in gebouwencomplex’. Gewone appartementen in een flatgebouw zijn ‘reguliere woningen’ en géén wooneenheden in een ...
lees meer

Meer informatie-uitwisseling tussen inspecteurs

12-09-2019
Zij kunnen zien welke locaties recent zijn geïnspecteerd. Zo kunnen zij voorkomen dat locaties kort na elkaar tweemaal worden geïnspecteerd. Maar zij kunnen ook zien of locaties die tijdens een inspec ...
lees meer

Artikel: "Keurmerk helpt gemeenten bij huisvesting arbeidsmigranten"

10-09-2019
Er gaat geen dag voorbij zonder dat ergens in Nederland arbeidsmigranten het nieuws halen. Soms doordat ze overlast veroorzaken in hun woonomgeving, maar te vaak ook omdat er personen zijn, die ten ko ...
lees meer

SNF onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer

10-09-2019
De ministers van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de aanpak van de misstanden arbeidsmigranten. Ten aanzien van huisvesting is één van de zorgen ...
lees meer

Aangepaste normen en reglementen – per 1 september 2019

28-08-2019
In de normen en reglementen heeft Stichting Normering Flexwonen een aantal inhoudelijke wijzigingen en toevoegingen doorgevoerd, naast tekstuele verbeteringen en extra uitleg. Op de website vindt u de ...
lees meer