Stichting Normering Flexwonen

Nieuws

Ingangsdatum toelatingsplicht een jaar uitgesteld

15-05-2024
De minister van SZW heeft op 13 mei jl. in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de beoogde invoering van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) per 1 januari 2025 (met de verplichte toelating per 1 januari 2026) niet langer haalbaar is. Alle eerder gecommuniceerde data worden met een jaar verschoven. Volgens de nieuwe planning zal de wet in werking treden per 1 ...
lees meer

Keuring CV-ketels alléén nog door CO-vrij-gecertificeerde installateurs

30-04-2024
Sinds 01-04-2023 is de wettelijke certificering cv-installateurs van kracht. Het afgelopen jaar waren er lange wachtlijsten voor het aanvragen van de CO-certificering waardoor het voor sommige install ...
lees meer

SNF-capaciteit huisvesting arbeidsmigranten in 2023 gestegen met 12%

05-03-2024
In 2023 is de capaciteit van het aantal plaatsen voor arbeidsmigranten bij SNF-geregistreerde locaties met 12% gestegen naar ruim 142.000 bedden. In de regio’s zuid en west is de capaciteit het groots ...
lees meer

Coulance-regeling voor CO-certificering installateurs 01-03-2024 niet meer van kracht

15-02-2024
Sinds 01-04-2023 is de wettelijke certificering cv-installateurs van kracht. Afgelopen jaar waren er lange wachtlijsten voor het aanvragen van de CO-certificering waardoor het voor sommige installateu ...
lees meer

Bereik Stichting Normering Flexwonen in 2023 gestegen

25-01-2024
In 2023 is het aantal SNF-geregistreerde locaties gestegen met bijna 20%. Dat betekent dat er afgelopen jaar zo’n 4.000 locaties bij zijn gekomen. Daarmee staat de teller op dit moment op 20.000 SNF-g ...
lees meer