Stichting Normering Flexwonen

Nieuws

Pilot uitwisseling locaties met gemeenten

14-05-2021
Bij de start van SNF in 2013 was het reeds de bedoeling om met gemeenten samen te werken en op enig moment ook informatie over locaties uit te gaan wisselen. Het oude locatieregister voorzag al in die mogelijkheid en het nieuwe locatieregister biedt dat ook. Tot op heden is dat nog niet gedaan, vooral omdat de ondernemingen bezorgd zijn over mogelijk extra handhaving door gemeenten. Op SNF word ...
lees meer

Locatieregister 3.0

11-05-2021
Zoals al eerder aangekondigd komt er een totaal nieuw locatieregister, dat de basis vormt voor de 100%-controle. Dit locatieregister heeft een koppeling met de BAG-viewer van het Kadaster zodat er noo ...
lees meer

Reglement registratie per 15 maart aangepast

11-03-2021
Met ingang van 15 maart 2021 geldt een nieuw reglement registratie. Een belangrijke aanpassing is dat er onder artikel 16 ‘Doorhalen registratie’ een aantal punten zijn toegevoegd. Ook is artikel 9 ‘v ...
lees meer

SNF nieuwsbrief februari

17-02-2021
Op 10 februari jl. is er een nieuwsbrief uitgegaan. Hierin is o.a. het 'Project 2021 en de 100%-controle en het Aanjaagteam Arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer' opgenomen en het nieuwe Managementrapp ...
lees meer

Maatschappelijk jaarverslag 2020

03-02-2021
In bijgaand jaarverslag vindt u informatie terug over het aantal geregistreerde ondernemingen in 2020, management-informatie over het aantal locaties en bedden en de verdeling over Nederland. U treft ...
lees meer