De norm

Een organisatie die is opgenomen in het register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Voordat een onderneming kan worden geregistreerd moet er een administratieve inspectie worden uitgevoerd om te controleren of alle locaties zijn opgegeven. En alle locaties waarvoor de organisatie verantwoordelijk is (Eerst-verantwoordelijk) moeten zijn geïnspecteerd. Na de registratie vindt jaarlijks bij alle geregistreerden een administratieve inspectie plaats waarin wordt gecontroleerd of álle locaties zijn opgegeven bij SNF en of aan de eisen van goed werkgeverschap en toezicht en beheer wordt voldaan. Periodiek worden álle locaties waarvoor de organisatie zelf verantwoordelijk is (Eerst-verantwoordelijk) geïnspecteerd of deze voldoen aan alle SNF-normen.

De norm kent de onderdelen bezetting, ruimte, daglicht en verwarming, sanitair, hygiëne, voorzieningen, (brand)veiligheid, onderhoud en beheer en informatievoorziening. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Alle locaties die de organisatie betrekt bij andere SNF-geregistreerde ondernemingen en die al via die onderneming door een inspectie-instelling worden gecontroleerd, moeten wel door de onderneming worden gemeld, maar hoeven niet nogmaals te worden geïnspecteerd. Zo worden alle locaties periodiek geïnspecteerd, maar in principe niet ‘dubbel’.

De normenset voor de SNF-norm voor huisvesting van arbeidsmigranten kunt u downloaden.

Een organisatie die is opgenomen in het SNF register, mag voor het register het van toepassing zijnde keurmerklogo van de Stichting Normering Flexwonen voeren. Op het gebruik van het keurmerklogo is het reglement keurmerklogo van toepassing. Deze vindt u hier.

Op de informatiekaart (normonderdeel 10) moeten verplichte onderdelen worden opgenomen: adres, aantal bedden, tekst in Nederlands en Engels plus QR-codes. Het Word-format voor deze informatiekaart kunt u hier downloaden.