De norm

Stichting Normering Flexwonen kent tot 1 september 2021 twee normen: de 'reguliere' norm voor huisvesting van arbeidsmigranten en de norm voor het SNF-inhuur-register. Vanaf 1 september 2021 geldt voor iedereen dezelfde norm.

Een organisatie die is opgenomen in het register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Jaarlijks vindt bij deze organisaties een administratieve inspectie plaats waarin wordt gecontroleerd of álle locaties zijn opgegeven bij SNF en of aan de eisen van goed werkgeverschap en toezicht en beheer wordt voldaan. Gedurende het jaar worden álle locaties waarvoor de organisatie zelf verantwoordelijk is (Eerst-verantwoordelijk) geïnspecteerd of deze voldoen aan alle SNF-normen. De norm kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening, brandveiligheid, toezicht en beheer. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Alle locaties die de organisatie betrekt bij andere SNF-geregistreerde ondernemingen en die al via die onderneming door SNF-inspecteurs worden gecontroleerd, moeten wel door de onderneming worden gemeld, maar hoeven niet nogmaals te worden geïnspecteerd. Zo worden alle locaties periodiek geïnspecteerd, maar in principe niet ‘dubbel’.

De normenset voor de SNF-norm voor huisvesting van arbeidsmigranten die geldt vanaf 1 september 2021 kunt u downloaden. De normen die tot 1 september 2021 gelden voor het SNF-reguliere register en het SNF-inhuurregister zijn ook beschikbaar.
Indien tijdens een reguliere inspectie vóór 1 september 2021 tekortkomingen worden geconstateerd worden die afgehandeld conform de werkwijze zoals beschreven in de norm die tot 1 september 2021 geldt.

Een organisatie die is opgenomen in het SNF register, mag voor het betreffende register het van toepassing zijnde keurmerklogo van de Stichting Normering Flexwonen voeren. Op het gebruik van het keurmerklogo is het reglement keurmerklogo van toepassing. Per 1 september 2021 is dit reglement aangepast. Deze versie vindt u hier.

Op de informatiekaart (normonderdeel 10) moeten vanaf 1 september 2021 verplichte onderdelen worden opgenomen: adres, aantal bedden, tekst in Nederlands, Engels en Pools plus QR-codes. Het Word-format voor deze informatiekaart kunt u hier downloaden.