Coulance-regeling voor CO-certificering installateurs 01-03-2024 niet meer van kracht

15-02-2024

Sinds 01-04-2023 is de wettelijke certificering cv-installateurs van kracht. Afgelopen jaar waren er lange wachtlijsten voor het aanvragen van de CO-certificering waardoor het voor sommige installateurs niet mogelijk was om op tijd de certificering te behalen. Aansluitend op de Vereniging van Bouw- en Woningtoezicht en Techniek Nederland, heeft SNF toen besloten om in 2023 enigszins coulant om te gaan met de eis dat installateurs in het bezit dienen te zijn van de CO-certificering. De coulance-regeling is door Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en Techniek Nederland per 01-01-2024 beƫindigd. Aangezien SNF hen volgt, betekent dit dat vanaf 01-03-2024 CO-installaties enkel nog door gecertificeerde installateurs mogen worden onderhouden en gekeurd. Als de CV, gaskachel en geiser zijn gecontroleerd door een installateur die niet CO-gecertificeerd is, wordt hiervoor een major-tekortkoming geschreven.