Stichting Normering Flexwonen

Stichting Normering Flexwonen

Stichting Normering Flexwonen beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt deze normen. Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd. Voldoet de huisvesting niet, en worden zaken niet snel hersteld, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van de Stichting Normering Flexwonen geschreven.

lees meer

Nieuws

‘Het verbaast me dat mensen niet beseffen hoe belangrijk arbeidsmigranten zijn voor onze economie’

24-06-2024
De naam C&A behoeft weinig toelichting. Iedereen heeft daar ofwel iets gekocht of is langs een van de vele winkels gelopen. Minder bekend is dat veel arbeidsmigranten in Nederland helpen bij het v ...
lees meer

Ingangsdatum toelatingsplicht een jaar uitgesteld

15-05-2024
De minister van SZW heeft op 13 mei jl. in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de beoogde invoering van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) per 1 januari 2025 ( ...
lees meer

Keuring CV-ketels alléén nog door CO-vrij-gecertificeerde installateurs

30-04-2024
Sinds 01-04-2023 is de wettelijke certificering cv-installateurs van kracht. Het afgelopen jaar waren er lange wachtlijsten voor het aanvragen van de CO-certificering waardoor het voor sommige install ...
lees meer