Stichting Normering Flexwonen

Stichting Normering Flexwonen

Stichting Normering Flexwonen beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt deze normen. Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen en certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd. Voldoet de huisvesting niet, en worden zaken niet snel hersteld, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van de Stichting Normering Flexwonen geschreven.

lees meer

Nieuws

Corona-guidelines in English, Polish and Spanish available

25-03-2020
Click on this link to see the corona-guidelines in English, Polish and Spanish.
lees meer

Update 27-3 Veelgestelde vragen en antwoorden m.b.t. het coronavirus en arbeidsmigranten

23-03-2020
Vanuit het ministerie van Sociale Zaken is een aantal vragen en antwoorden opgesteld specifiek voor wonen en werken van arbeidsmigranten. Deze treft u hier aan. De informatie en maatregelen rondom ...
lees meer

Persbericht: Kwaliteit huisvesting arbeidsmigranten door samenwerking naar een hoger plan

09-03-2020
Op 6 maart 2020 markeerden wethouder Haarsma van de gemeente Waadhoeke en Koos Karssen, voorzitter Stichting Normering Flexwonen (SNF) de gezamenlijke inspanning om de kwaliteit van huisvesting van ar ...
lees meer
question_answer

Veelgestelde vragen

 • Wordt de locatie of de organisatie geregistreerd?

  De organisatie kan worden geregistreerd als alle huisvesting die t.b.v. arbeidsmigranten wordt ingezet voldoet aan de normen van SNF. Dit wordt gecontroleerd d.m.v. een steekproef van de locaties. Locaties die voor kortdurende huisvesting worden ingezet horen hier ook bij. Het is NIET zo dat locaties apart worden geregistreerd.​

 • Moet kortdurende huisvesting ook geïnspecteerd worden?

  Ja, alle huisvesting van arbeidsmigranten dient aan SNF-normen te voldoen, ook kortdurende. Dat betekent dat bij de opgave van locaties ook de in gebruik zijnde locaties voor kortdurende huisvesting dienen te worden opgegeven. En bij het bepalen van de steekproef moeten alle locaties, ook die voor kortdurende huisvesting, worden verzameld om daaruit de juiste steekproef te trekken. Ook hotels, pensions en B&B’s moeten worden opgegeven en meegenomen in de steekproef.

 • Wanneer kan ik de onderneming aanmelden bij het SNF-register?

  De aanvragers voor registratie in het register dienen ondernemingen te zijn die;

  • als onderneming een inhouding of een verrekening doen op het loon van de werknemer ten behoeve van de huisvesting van de werknemer
  • als onderneming een overeenkomst zijn aangegaan met de werknemer over het gebruik of de huur van de huisvesting.
  • in Nederland bedrijfsmatig huisvesting voor arbeidsmigranten ter beschikking stellen.
 • Valt uw onderneming onder de cao ‘open teelt’ of onder de cao ‘glastuinbouw’ en wilt u de onderneming aanmelden voor het SNF-keurmerk of is uw onderneming al geregistreerd bij het SNF-keurmerk?

  Dan is de volgende informatie belangrijk voor u. Als werkgever dient u bij de aanmelding en registratie voor het SNF-keurmerk goed werkgeverschap aan te kunnen tonen. Voorheen moest dat via een accountantsverklaring, maar sinds goed werkgeverschap ook is opgenomen in cao voor de open teelten en de cao glastuinbouw kan goed werkgeverschap voor de open teelten en glastuinbouw vanaf heden worden aangetoond door middel van het invullen en aanleveren van de ‘eigen verklaring naleving cao’ (het SNF-format) plus de verklaring goed werkgeverschap uit de eigen cao. De formats van de verklaringen zijn te downloaden op onze website, onder het kopje ‘aanmelden’ en natuurlijk ook in de volledige cao-tekst.