Bereik Stichting Normering Flexwonen in 2023 gestegen

25-01-2024

In 2023 is het aantal SNF-geregistreerde locaties gestegen met bijna 20%. Dat betekent dat er afgelopen jaar zo’n 4.000 locaties bij zijn gekomen. Daarmee staat de teller op dit moment op 20.000 SNF-geregistreerde locaties. Samen beschikken die over een capaciteit van ruim 142.000 bedden die beschikbaar zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Eén van de belangrijkste oorzaken voor deze groei van het aantal SNF-geregistreerde locaties is dat de 700 geregistreerde ondernemingen méér locaties in gebruik hebben genomen. Ook heeft de aanscherping in de software in juni 2023 als gevolg gehad dat er nog beter zicht kwam op alle locaties. Eerdere stijgingen in het aantal locaties werden veroorzaakt door de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies (2017) en de aanscherping van de norm met een verplichte administratieve inspectie (2021). Die jaarlijks verplichte administratieve inspectie heeft er toe geleid dat er een veel scherpere controle is op de volledigheid van het locatieregister.

Naast de stijging van het aantal locaties en de capaciteit zijn het realiseren van kwalitatief betere locaties én betere handhaving speerpunten van SNF. Zo zijn er in het afgelopen jaar 16.000 SNF-inspecties geweest, hebben er gedurende 30 dagen extra ad-hoc inspecties plaatsgevonden en is de opvolging van klachten geïntensiveerd.

Benieuwd naar nog meer feiten en cijfers van SNF? Check de SNF-factsheet.