Stichting Normering Flexwonen

Nieuws

Nieuwe opbouw van de norm

17-05-2021
Sinds 2013 is er weinig veranderd aan de structuur en opbouw van de norm. Er zijn in de loop der tijd steeds meer subonderdelen toegevoegd wat de logica en leesbaarheid niet ten goede komt. Daarnaast ...
lees meer

Nieuwe normonderdelen per 1 juni

17-05-2021
Vorig jaar werd besloten om in 2021 wasmachines als verplichting te stellen. Het overgrote deel van de locaties heeft al wasmachines of de mogelijkheid om de was te (laten) doen. Met het oog op die si ...
lees meer

SNF nieuwsbrief mei

17-05-2021
Op 17 mei jl. is er een nieuwsbrief uitgegaan. Hierin is o.a. het 'Nieuwe normonderdelen per 1 juni en de 100%-controle en het Locatieregister 3.0' opgenomen. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.
lees meer

Pilot uitwisseling locaties met gemeenten

14-05-2021
Bij de start van SNF in 2013 was het reeds de bedoeling om met gemeenten samen te werken en op enig moment ook informatie over locaties uit te gaan wisselen. Het oude locatieregister voorzag al in die ...
lees meer