Panelonderzoek van het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

28-01-2022

De woon- werk- en leefsituatie.

Reeds vanaf de eerste voorbereidingsfase heeft de initiatiefgroep die zich inzette voor de oprichting van een Kenniscentrum Arbeidsmigranten het voornemen geuit een regelmatig onderzoek te willen opzetten onder arbeidsmigranten, waarbij de brede thematiek van de woon-, werk en leefsituatie aan de orde zou moeten komen. Dit voornemen is geconcretiseerd na de officiƫle oprichting van het Kenniscentrum Arbeidsmigranten in oktober 2020. Het Kenniscentrum heeft eind 2020 aan het bureau I&O Research de opdracht verstrekt voor de opbouw van een arbeidsmigrantenpanel. Begin 2021 vond een 1e bevraging plaats. Via een gefaseerde aanpak wordt een panel van arbeidsmigranten opgebouwd die met enige regelmaat ondervraagd worden.

Klik hier om verder te lezen.