Aangepaste norm en reglement registratie per 1 maart 2022 van kracht

23-02-2022

Vanwege onduidelijkheid over de uitvoering van de administratieve inspectie is de norm voor huisvesting arbeidsmigranten aangepast. In bijlage 2 is de procedure voor de administratieve inspectie beter beschreven. Hierover is eerder al via de nieuwsbrief gecommuniceerd. Daarbij is meteen de kans te baat genomen om een aantal tekstuele foutjes en onduidelijkheden te verbeteren. Een versie met daarin de gemarkeerde wijzigingen is beschikbaar. Binnenkort komen er op de SNF-website pagina’s voor bewoners in meerdere extra talen. Deze kunnen door ondernemingen gebruikt worden op de informatiekaart. De Engelse QR-code en teksten zijn verplicht. De andere talen kunnen naar behoefte worden gebruikt.

In het reglement registratie is de mogelijkheid toegevoegd dat SNF op uitnodiging deelneemt aan inspecties van het bevoegd gezag. Deze inspecties hoeven dan niet aangekondigd te worden, aangezien de SNF-inspecteurs dan aansluiten bij een inspectie die door het bevoegd gezag wordt uitgevoerd.

Tot slot is het reglement voor het College van Beroep gewijzigd. De individuele klager krijgt de mogelijkheid om bezwaar in te dienen en beroep aan te tekenen als hij of zij van mening is dat de klacht niet goed is afgehandeld.

De nieuwe norm, het reglement registratie en het reglement voor het College van Beroep zijn van kracht per 1 maart 2022. Ter informatie is de vorige versie van het reglement registratie dat van 1-9-2021 tot 1-3-2022 geldig was ook nog beschikbaar.