Kosten

U betaalt een éénmalige entreebijdrage van € 150 ter dekking van de éénmalige werkzaamheden voor registratie. Daarnaast is er sprake van een jaarlijkse bijdrage.

Voor het reguliere register is deze jaarbijdrage afhankelijk van het aantal huisvestingslocaties waarover uw organisatie beschikt. In onderstaande tabel kunt u, afhankelijk van het aantal huisvestingslocaties waarover u beschikt, zien hoe hoog uw jaarlijkse bijdrage is. (2021)

Locaties Kosten
1-5 loc. € 316,20
6 -10 loc € 336,60
11-20 loc € 357,00
21-50 loc. € 408,00
51-100 loc. € 816,00
100+ loc € 1.224,00


Voor het SNF-inhuur-register is de jaarbijdrage een vast bedrag van € 316,20

De jaarbijdrage is met ingang van 2021 voor het eerst sinds 2013 met 2% geindexeerd.

De kosten voor de inspecties door de inspectie-instelling worden separaat door de gekozen inspectie-instelling in rekening gebracht. Voor de tarieven verwijzen wij naar de verschillende inspectie-instellingen.

SNF vraagt van de inspectie-instellingen een bijdrage voor het beheren en onderhouden van de SNF-norm en het register, in de vorm van licentiekosten. De licentiekosten bedragen in 2021 64 euro per geïnspecteerde locatie. De inspectie-instellingen bepalen of zij deze kosten apart gespecificeerd in rekening brengen of verdisconteren in hun tarief. Voor het SNF-inhuur-register bedragen de licentiekosten 64 euro per onderneming.