Inspecties

Ondernemingen die zich hebben aangemeld kunnen een keuze maken door welke inspectie-instelling zij de inspectie willen laten uitvoeren. De inspectie-instellingen die zijn geaccrediteerd zijn:

De onderneming dient zélf een inspectie-instelling te benaderen.

Aan de inspectie-instellingen en de inspecteurs worden ook eisen gesteld. Deze zijn opgenomen in het reglement inspectie-instellingen.

De kosten voor het laten uitvoeren van de inspecties komen voor rekening van de onderneming. Deze zijn niet opgenomen in de bijdrage die door SNF in rekening wordt gebracht voor de aanmelding en opname in het register. Het bedrijf kan met een inspectie-instelling onderhandelen over de kosten van de inspecties.