Inspectie-instellingen

Ondernemingen die zich hebben aangemeld kunnen een keuze maken door welke inspectie-instelling zij de inspectie willen laten uitvoeren. De inspectie-instellingen die zijn geaccrediteerd zijn:

Aan de inspectie-instellingen en de inspecteurs worden ook eisen gesteld. Deze zijn opgenomen in het reglement inspectie-instellingen.