Inspecties

Ondernemingen die zich aanmelden moeten worden geïnspecteerd op naleving van de norm door een inspectie-instelling. SNF heeft voor het uitvoeren van de inspecties met de volgende inspectie-instellingen een samenwerkingsovereenkomst gesloten:

Ondernemingen die zich hebben aangemeld kunnen een keuze maken door welke inspectie-instelling zij de inspectie willen laten uitvoeren. Voor het reguliere SNF-register kunnen bedrijven bij alle vier de inspectie-instellingen terecht. Voor het SNF-inhuur-register kan een bedrijf kiezen voor Normec FLC, Tüv Nederland (voorheen Qualitatis), VRO Certification en Bureau Cicero. De onderneming dient zélf een inspectie-instelling te benaderen.

Aan de inspectie-instellingen en de inspecteurs worden ook eisen gesteld. Deze zijn opgenomen in het reglement inspectie-instellingen.

Voor het 'reguliere' register is het aantal inspecties afhankelijk van het aantal huisvestingslocaties. Om de omvang van de steekproef te bepalen wordt een staffel gehanteerd. Deze staffel is te vinden in de norm. Voor het SNF-inhuur-register is er sprake van een vast aantal ‘dossiers’ dat in de steekproef moet worden meegenomen.

De kosten voor het laten uitvoeren van de inspecties komen voor rekening van de onderneming. Deze zijn niet opgenomen in de bijdrage die door SNF in rekening wordt gebracht voor de aanmelding en opname in het register. Het bedrijf kan met een inspectie-instelling onderhandelen over de kosten van de inspecties.