Handleiding locatieregister

Voor het nieuwe locatieregister Informis zijn korte instructiefilmpjes gemaakt. Er is geen aparte handleiding.

Voor ondernemingen:
SNF Uitleg nieuwe locatieregister inzake AB en EV (filmpje)
SNF Beheer gebruikers en regios (filmpje)
SNF Oplossen major bevindingen door ondernemingen (filmpje)
SNF Locatieregister - Excel downloaden
SNF Locatieregister - afhandelen tekortkomingen
SNF Locatieregister - actualiseren dashboards
SNF Locatieregister - rollen en gebruikers onderneming
SNF Locatieregister - opzoeken rapporten
SNF Locatieregister - upload documenten t.b.v. Administratieve inspectie
SNF Locatieregister - muteren locatie register

Voor inspectie-instellingen:
SNF Administratieve inspectie (filmpje)
SNF Afhandelen majors door Inspectie Instelling (filmpje)
SNF Locatieregister - rollen en gebruikers bij inspectie instelling
SNF Locatieregister - controleren en afronden acties Major tekortkomingen
SNF Locatieregister - documenten t.b.v. Administratie inspectie opzoeken
SNF Locatieregister - verwijderen van een dossier
SNF Locatieregister - monitoring openstaande major acties

Let op: het systeem is nog in ontwikkeling, er kunnen nog (kleine) wijzigingen komen.