Accountantsverklaring

Onderdeel van de SNF-norm is dat de onderneming die eigen werknemers huisvest moet aantonen ‘goed werkgever’ te zijn. Uitzendondernemingen en payrollbedrijven doen dat middels SNA-registratie. Agrarische ondernemingen in open teelten en glastuinbouw doen dat middels het invullen en ondertekenen van het formulier ‘goed werkgever’ uit de betreffende cao. Champignonbedrijven die Fair Produce certificaat bezitten doen dat aan de hand van het Fair Produce keurmerk. Alle andere ondernemingen tonen goed werkgeverschap aan middels een accountantsverklaring.
In het accountantsprotocol staat toegelicht op welke wijze de controle moet worden uitgevoerd. In bijlage 1 van het protocol is het format voor de verklaring opgenomen. De verklaring moet door de onderneming worden toegestuurd aan het secretariaat van SNF. Hij hoeft niet naar de inspectie-instelling te worden gestuurd.