Kosten

Eenmalige aanmeldbijdrage
U betaalt een éénmalige aanmeldbijdrage van € 250 excl. btw ter dekking van de éénmalige werkzaamheden voor registratie.

Jaarbijdrage
De jaarbijdrage van SNF dekt de kosten van het locatieregister en de helpdesk, maar ook de meer algemene werkzaamheden van stichting zoals contacten met gemeenten, overheid, inspectie-instellingen en andere partijen, werkzaamheden voor ontwikkeling van de norm, etc.
De jaarbijdrage is afhankelijk van het aantal huisvestingslocaties die uw organisatie gebruikt. In onderstaande tabel kunt u, afhankelijk van het aantal huisvestingslocaties die uw organisatie gebruikt, zien hoe hoog uw jaarlijkse bijdrage is.

Kosten reguliere inspecties
De kosten voor de inspecties door de inspectie-instelling worden separaat door de gekozen inspectie-instelling in rekening gebracht. Voor de tarieven verwijzen wij naar de verschillende inspectie-instellingen.

Kosten extra inspecties
De kosten voor gerichte aanvullende inspecties én voor ad-hocinspecties (voorheen ‘vliegende brigade’) worden door SNF betaald, tenzij er een of meerdere major tekortkomingen worden geconstateerd. Dan worden de kosten voor de inspectie doorbelast aan de onderneming. De kosten bedragen €1.000 excl. btw voor een gerichte aanvullende inspectie en €250 excl. btw voor een ad-hocinspectie (per locatie)