College van Deskundigen

Het College van Deskundigen adviseert het bestuur vanuit haar inhoudelijke expertise over inhoud en aanpassing van de normen voor huisvesting van arbeidsmigranten, alsmede de registers van de Stichting