Bestuur en organisatie

In het bestuur hebben zitting:

  • Mevrouw A. Jongbloed (voorzitter)
  • De heer A. Morssink (secretaris/penningmeester)
  • Mevrouw J. Mooren

De organisatie is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck. Het SNF-team bestaat uit 9 personen, onder leiding van Jolet Woordes.