College van Beroep

Stichting Normering Flexwonen kent een College van Beroep. Dit college behandelt geschillen over besluiten van de stichting inzake het weigeren van een registratie, het opschorten van een registratie of het doorhalen van een registratie door de stichting.