Aangepaste normen en reglementen – per 1 september 2019

28-08-2019

In de normen en reglementen heeft Stichting Normering Flexwonen een aantal inhoudelijke wijzigingen en toevoegingen doorgevoerd, naast tekstuele verbeteringen en extra uitleg. Op de website vindt u de nieuwe normen en reglementen. Tevens zijn van beide normen en het harmonisatiedocument de versies opgenomen waarin de wijzigingen zijn gemarkeerd zodat snel te zien is wat er is gewijzigd.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
- In de norm voor het regulier register is nadrukkelijk opgenomen dat het harmonisatiedocument integraal onderdeel is van de norm.
- De uitzondering voor ruimte in het slaapvertrek voor recreatieterrein (2,7m2 i.p.v. 3,5m2 per persoon) geldt tot 31-12-2023 (dit is al eerder gecommuniceerd) (norm voor regulier register)
- Verblijfsruimten dienen verwarmd te kunnen worden. (norm voor regulier register) Losse gaskachels (met een gasfles) zijn niet toegestaan (harmonisatiedocument).
- Blustoestellen moeten worden opgehangen of op een statief staan (en mogen dus niet los op de grond staan) (norm voor regulier register en harmonisatiedocument)
- Appartementen in een flatgebouw worden gezien als ‘reguliere woningen’ (aangepast in harmonisatie-document)
- Centrale ruimten zoals trappen, liften, gangen dienen ook aan de eisen t.a.v. veiligheid te voldoen (toegevoegd in harmonisatie-document).
- Termijn voor hoor-wederhoor over de rapportage na een gerichte aanvullende inspectie (spoedinspectie) is gedefinieerd (zowel in norm voor regulier register als norm voor inhuur-register). Ook moet de opdracht voor zo’n inspectie formeel door de onderneming zelf worden gegeven. (reglement registratie)
- Er worden strengere sancties opgelegd bij het niet tijdig, volledig of naar waarheid invullen van het locatieregister. (reglement registratie)
- Er is nog beter beschreven dat een onderneming álle locaties moet melden in het locatieregister. Het weglaten van locaties is reden voor schorsing (reglement registratie)
- Het in de toekomst onder voorwaarden kunnen uitwisselen van locaties van ondernemingen met gemeenten (reglement dataverwerking locatieregister)

Overgangstermijn. De wijzigingen gaan in op 1 september 2019. Er is één maand overgangstermijn hetgeen inhoudt dat de inspectie-instellingen en SNF per 1 oktober verwachten dat aan de eisen is voldaan.