Reglement registratie

In het reglement registratie staan de voorwaarden voor registratie opgenomen. Zo zijn in het reglement vermeld wat de eisen aan de aanmelding zijn, er is opgenomen wanneer een registratie wordt opgeschort of doorgehaald. En er staat in vermeld dat het bijhouden van het locatieregister voor alle ondernemingen verplicht is. Bij het indienen van het aanvraagformulier verklaart de onderneming akkoord te gaan met dit reglement registratie.