Normen

Hier vindt u de normen van Stichting Normering Flexwonen. U vindt de meest recente versies én de meest recente versies met gemarkeerde wijzigingen t.o.v. de vorige versie. In het handboek normen is beschreven hoe alle documenten in samenhang het SNF-schema vormen.