Harmonisatiedocument

In het harmonisatiedocument vindt u uitgebreidere toelichting op de normeisen. De aanvullingen in het harmonisatiedocument zijn net als de normeisen verplichtingen.