Harmonisatiedocument

In het harmonisatiedocument vindt u uitgebreidere toelichting op de normeisen. De aanvullingen in het harmonisatiedocument zijn net als de normeisen verplichtingen. Hieronder vindt u de meest recente versie van het harmonisatiedocument én een versie met gemarkeerde wijzigingen t.o.v. de vorige versie.