Skargi

Zakwaterowanie oferowane przez przedsiębiorstwa opatrzone znakiem SNF kontrolowane jest pod kątem bezpieczeństwa, higieny i wystarczającej przestrzeni mieszkalnej. Przedsiębiorstwa zrzeszone w SNF posiadają również regulamin domowy i zarządcę. Mimo to zakwaterowanie pracowników zagranicznych może niekiedy być uciążliwe dla innych mieszkańców. Jest to oczywiście sytuacja niepożądana. Osoby chcące wnieść skargę mogą zwrócić się do różnych instytucji.

Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych (SNF) dba o odpowiednie i bezpieczne zakwaterowanie pracowników zagranicznych. Oznacza to, że oceniana jest przestrzeń mieszkalna, bezpieczeństwo i higiena. W przypadku skarg dotyczących sytuacji niebezpiecznych, na przykład zagrożenia pożarowego lub problemów z konstrukcją, należy najpierw zwrócić się do przedsiębiorstwa zarządzającego zakwaterowaniem. Jeżeli nie przyniesie to rezultatu lub jeśli wnoszący skargę uzna, że niebezpieczeństwo nie zostało usunięte, można skontaktować się ze Stowarzyszeniem Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych i zgłosić sprawę za pośrednictwem formularza skargi lub pisząc na adres e-mail info@normeringflexwonen.nl.

W wiadomości e-mail należy podać:

 • Inicjały i nazwisko
 • Płeć: kobieta/mężczyzna
 • Ulicę i numer domu
 • Kod pocztowy i miejscowość
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Datę wniesienia skargi
 • Adres miejsca zakwaterowania, którego dotyczy skarga
 • Zarządcę miejsca zakwaterowania (nazwę przedsiębiorstwa)
 • Opis skargi
 • Czy nawiązano kontakt z przedsiębiorstwem zarządzającym tym miejscem zakwaterowania? Jeśli tak, jaka była reakcja tego przedsiębiorstwa?
 • Czy inne osoby mogą potwierdzić okoliczności, których dotyczy skarga? W miarę możliwości należy dołączyć materiały dowodowe

W przypadku uciążliwego hałasu, problemów z parkowaniem i innych skarg niedotyczących bezpieczeństwa i higieny miejsca zakwaterowania, Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych niestety nie może pomóc. Uciążliwy hałas, nieuprawnione parkowanie i inne kwestie szkodliwe dla otoczenia najlepiej zgłaszać policji lub do urzędu gminy.

Jeżeli sprawa dotyczy Stowarzyszenia SNF, jednostki kontrolującej lub inspektora, można złożyć skargę w SNF. Skargę, opatrzoną datą i zawierającą klarowny i szczegółowy opis sprawy, należy złożyć w formie pisemnej. Można to zrobić, pisząc na adres info@normeringflexwonen.nl.

W Regulaminie Skarg znajdują się informacje o dalszym przebiegu procedury.

Nie jesteś odpowiednio traktowany przez swojego pracodawcę w Holandii? Skontaktuj się z organizacją FairWork (w swoim ojczystym języku) w celu otrzymania bezpłatnej pomocy oraz porad.
Telefon: +31 6 15 82 35 30
E-mail: polska@fairwork.nu
Strona internetowa: www.fairwork.nu/polska