Skargi

Czy jesteś mieszkańcem i czy masz skargę?

Jeśli masz skargi dotyczące niebezpiecznych lub niehigienicznych warunków, przeludnienia lub innych kwestii, które nie spełniają wymogów SNF, powinieneś najpierw zgłosić je wynajmującemu. Jeśli to nie pomoże, można złożyć skargę pocztą elektroniczną na adres info@normeringflexwonen.nl (w języku holenderskim, angielskim lub w Twoim własnym języku) lub skorzystać z formularza skargi (dostępne w języku niderlandzkim). Proszę pamiętać, że Państwa skarga będzie rozpatrywana z zachowaniem poufności, ale być może Państwa skarga może być łatwo prześledzona wstecz / ale możliwe jest, że Państwa skarga może być prześledzona wstecz.

W każdym razie prosimy o podanie w wiadomości e-mail:

  • Inicjały i nazwisko (jeśli chcą Państwo pozostać anonimowi, proszę o tym wspomnieć)
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Adres osiedla (osiedli), którego dotyczy skarga
  • Osiedle jest zarządzane przez (nazwa firmy)
  • Opis skargi. Ważne jest, abyś wskazał obszary, w których Twoim zdaniem ośrodek nie spełnia wymogów SNF.
  • Czy kontaktowałeś się z firmą obsługującą osiedle? Jeśli tak, to jaka była reakcja firmy?
  • Jeśli masz zdjęcia lub inne dowody, daj nam znać.

Jeśli masz skargę dotyczącą uciążliwości hałasu, problemów z parkowaniem lub innych skarg, które nie dotyczą bezpieczeństwa i higieny samych mieszkań, Stichting Normering Flexwonen nie może Ci pomóc. Uciążliwości związane z hałasem, problemy z parkowaniem i inne kwestie uciążliwe dla otoczenia najlepiej zgłaszać policji lub władzom miasta.

Inne rodzaje skarg

Czy mają Państwo skargę na SNF, organ kontrolny lub inspektora? Następnie możesz złożyć tę skargę do SNF. Skarga musi być opatrzona datą, jasna i szczegółowa. Należy je również złożyć w formie pisemnej. Można to zrobić za pośrednictwem strony info@normeringflexwonen.nl.

O dalszym przebiegu procedury można przeczytać w Regulaminie skarg i zażaleń. Czy nie jesteś dobrze traktowany przez pracodawcę w Holandii? Następnie skontaktuj się z FairWork (w swoim języku), aby uzyskać bezpłatną pomoc i poradę.

Telefon: +31 20 760 08 09, Whats App: + 31 6 51 77 1 249, E-mail: info@fairwork.nu, Strona internetowa: www.fairwork.nu