Kontrole

Organizacje są informowane z 24-godzinnym wyprzedzeniem o tym, które placówki zostaną poddane inspekcji, tak aby mogły odpowiednio wcześnie poinformować mieszkańców o wizycie inspektora w domu. Inspektor zawsze odwiedza dom wraz z członkiem personelu organizacji.

Podczas inspekcji inspektor mierzy wszystkie pomieszczenia (w tym sypialnię), łóżka, szafki i okna, aby sprawdzić, czy spełniają one wymagania. Inspektor dokonuje jedynie pomiarów i nie zadaje mieszkańcom żadnych pytań; nie otwiera też żadnych szafek ani szuflad.
Kontrola ta może być nieprzyjemna dla mieszkańców. Jednak w interesie mieszkańców jest, aby kontrole były przeprowadzane prawidłowo.