Kontrole

W przedsiębiorstwach posiadających certyfikat SNF (Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych) każdego roku przeprowadzane są wyrywkowe kontrole. Przedsiębiorstwo zawiadamiane jest 24 godziny wcześniej o miejscach przeprowadzania kontroli. Dzięki temu przedsiębiorstwo może na czas poinformować mieszkańców o wizycie inspektora. Taka wizyta zawsze odbywa się w towarzystwie pracownika przedsiębiorstwa.

Podczas kontroli inspektor mierzy wszystkie pomieszczenia (wraz z sypialnią), łóżka, szafki i okna. Sprawdza w ten sposób, czy wszystkie wymiary spełniają wymagania. Inspektor wykonuje wyłącznie pomiar i nie zadaje pytań mieszkańcom, nie otwiera żadnych szafek ani szuflad.
Kontrola ta może być dla Państwa jako mieszkańców nieprzyjemna. Jednak dokładne przeprowadzanie kontroli jest w interesie wszystkich mieszkańców.