Жалби

Вие сте жител и имате оплакване?

Ако имате оплаквания за опасна или нехигиенична ситуация, пренаселеност или други проблеми, които не отговарят на изискванията на SNF, трябва първо да ги повдигнете пред наемодателя. Ако това не помогне, можете да подадете жалба по електронна поща на адрес info@normeringflexwonen.nl (на нидерландски, английски или на вашия език) или да използвате формуляра за жалба (на разположение на холандски език). Моля, обърнете внимание, че жалбата ви ще бъде разгледана поверително, но може би жалбата ви лесно може да бъде проследена до вас / но е възможно жалбата ви да бъде проследена до вас.

Във всеки случай, моля, посочете в имейла си:

  • Инициали и фамилно име (ако искате да останете анонимни, моля, посочете това)
  • Телефонен номер
  • Адрес на електронна поща
  • Адрес на жилищния(те) обект(и), от който(ито) се оплаквате
  • Жилището се управлява от (име на компанията)
  • Описание на вашата жалба. Важно е да посочите областите, в които смятате, че обектът не отговаря на изискванията на SNF.
  • Свързвали ли сте се с компанията, която стопанисва жилищния обект? Ако е така, какъв е отговорът на компанията?
  • Ако имате снимки или други доказателства, моля, уведомете ни.

Ако се оплаквате от шум, проблеми с паркирането или други оплаквания, които не се отнасят до безопасността и хигиената на самото жилище, Stichting Normering Flexwonen не може да ви помогне. За шумови нарушения, проблеми с паркирането и други проблеми, които нарушават околната среда, е най-добре да се съобщава в полицията или в общината.

Други видове жалби
Имате ли оплакване от SNF, инспектиращ орган или инспектор? След това можете да подадете тази жалба до SNF. Жалбата трябва да е датирана, ясна и подробна. То трябва да бъде подадено и в писмен вид. Това може да стане чрез info@normeringflexwonen.nl.

Можете да се запознаете с по-нататъшния ход на процедурата в Правилника за жалбите.

Работодателят ви в Нидерландия не се отнася добре с вас? След това се свържете с FairWork (на родния си език) за безплатна помощ и съвет.

Телефон: +31 20 760 08 09, Whats App: +31 6 51 77 1 249, електронна поща: info@fairwork.nu, уебсайт: www.fairwork.nu.