Информация за жителите

Организациите се информират 24 часа предварително за това кои места ще бъдат инспектирани, за да могат да информират своевременно жителите за посещението на инспектора в дома. Инспекторът винаги посещава дома заедно с член на персонала на организацията.

По време на проверката инспекторът измерва всички стаи (включително спалнята), леглата, шкафовете и прозорците, за да провери дали те отговарят на изискванията. Инспекторът само измерва и не задава никакви въпроси на обитателите; той също така не отваря никакви шкафове или чекмеджета.

Тази проверка може да бъде неприятна за обитателите. В интерес на жителите обаче е проверките да се извършват правилно.