Informacje dla mieszkańców

Stowarzyszenia Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych (Stichting Normering Flexwonen – SNF)
Stowarzyszenie prowadzi rejestr firm spełniających normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych oraz zajmuje się utrzymywaniem tych norm.
Firmy oferujące zakwaterowanie dla pracowników zagranicznych mogą uzyskać certyfikat wydawany przez Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych. W tym celu muszą one spełniać normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych. Miejsca zakwaterowania należące do firm zarejestrowanych w Stowarzyszeniu Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych są co roku kontrolowane. Jeżeli miejsce zakwaterowania nie spełnia określonych wymogów, a niedociągnięcia nie zostaną szybko naprawione, wówczas firma oferująca dane miejsce zakwaterowania zostaje usunięta z rejestru.
Celem istnienia rejestru jest zagwarantowanie stronom mającym do czynienia z zakwaterowaniem pracowników zagranicznych, np. gminom, pracodawcom, pracownikom, sąsiadom, że dane miejsce spełnia określone normy.

Normy
Firma wpisana do rejestru SNF (Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych) spełnia normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych. Wyróżnia się przy tym takie dziedziny jak przestrzeń mieszkalna i prywatność, zaplecze sanitarne, bezpieczeństwo i higiena, wyposażenie, udzielanie informacji i pozostałe wymogi, a także ochrona przeciwpożarowa. Każda dziedzina zawiera określoną ilość szczegółowych wymogów, które musi spełniać miejsce zakwaterowania. Firma wpisana do rejestru SNF może wykorzystywać logo znaku jakości SNF.
Aby dowiedzieć się więcej o normach, prosimy zapoznać się z poniższym dokumentem. Prosimy pamiętać, że ten dokument, w języku angielskim, nie jest ostatnią wersją normy.

Pobierz zestaw norm (Od 1 września będzie norma w języku Polskim)

Poniżej krótkie streszczenie najważniejszych norm:

1. Zawód:

 • Podczas inspekcji należy sprawdzić, czy rzeczywista pojemność jest zgodna z tym, co pokazują zapisy.
 • Jeśli inspektor znajdzie zamknięte sypialnie, powinien zarządzić ponowną inspekcję obiektu.

2. Przestrzeń, światło dzienne i ogrzewanie:

 • Mieszkańcy mają co najmniej 10 m2 na osobę w miejscach przeznaczonych na „zakwaterowanie” i 12 m2 w miejscach przeznaczonych na „zamieszkanie” (cel lokalizacji, zakwaterowania lub zamieszkania określa gmina).
 • Mieszkańcy mają co najmniej 10 m2 na osobę w miejscach przeznaczonych na „zakwaterowanie” i 12 m2 w miejscach przeznaczonych na „zamieszkanie” (cel lokalizacji, zakwaterowania lub zamieszkania określa gmina).
 • Mieszkańcy mają co najmniej 3,5 m2 na osobę w sypialniach. Do 31 grudnia 2023 r. W przypadku lokalizacji mieszkań w parku rekreacyjnym obowiązuje wyjątek 2,7 m2 na osobę.
 • Każdy mieszkaniec ma łóżko z materacem o wymiarach co najmniej 80 * 200 cm, szafę o powierzchni 0,36 m3 oraz krzesło w części sypialnej. Szafę można również umieścić na zewnątrz pomieszczeń sypialnych, ale tylko pod warunkiem, że można ją zamknąć.
 • Obszary mieszkalne, aby można było je ogrzewać.

3. Urządzenia sanitarne

 • Na 8 osób przypada co najmniej 1 toaleta.
 • Na 8 osób przypada co najmniej 1 prysznic.

4. Higiena

 • Higiena w miejscu zamieszkania i wokół niego nie stanowi zagrożenia dla zdrowia publicznego.
 • Istnieje solidna i dobrze utrzymana instalacja mechaniczna lub naturalna wentylacja w połączeniu z wystarczającym napowietrzaniem.
 • W łazienkach, kuchniach i / lub innych pomieszczeniach nie ma pleśni.
 • Musi być wystarczająco dużo możliwości zrobienia prania.
 • Poza własną sypialnią musi być wystarczająco dużo miejsca, aby wysuszyć pranie.

5. Budynków

 • Na osobę przypada 30 litrów chłodni/mroźni.
 • Płyta / talerze, powinny być co najmniej 4 palniki. Przy więcej niż 8 osobach na 2 osoby powinien przypadać 1 palnik. Na więcej niż 30 osób powinno być co najmniej 16 palników.
 • Hob/plates in studios for a maximum of 2 residents, there sould be at least 2 burners plus a microwave or oven.

6. Bezpieczeństwo

 • Nie ma przeciążeń sieci elektrycznej (sprawdź m.in.podwójne wtyczki, kable napięciowe, rozgałęźniki i płyty grzejne), zwisające kable elektryczne
 • W szafce licznikowej powinien znajdować się wyłącznik różnicowoprądowy oraz automat lub bezpieczniki.
 • Dla każdego mieszkańca powinno być jedno gniazdko ścienne.
 • Oświetlenie i zasilanie elektryczne w obszarach mokrych jest bryzgoszczelne i nadaje się do użytku w obszarach mokrych.
 • Nie ma okoliczności prowadzących do niebezpieczeństwa lub mogących spowodować obrażenia ciała.
 • Centralne ogrzewanie, ogrzewanie gazowe i gejzer muszą być kontrolowane co dwa lata

7. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - środki w domu

 • Istnieją szczególne wymagania dotyczące gaśnic. Powinno być co najmniej 6 litrów / kilogram środka gaśniczego. W promieniu 5 metrów i w bezpośrednim zasięgu z każdego miejsca do gotowania i miejsc z otwartym ogniem powinna znajdować się gaśnica o pojemności co najmniej 2 litrów / kilogramy.
 • W każdym obszarze gotowania powinien znajdować się koc gaśniczy.
 • Działające czujniki dymu i CO są instalowane w wyznaczonych miejscach (co najmniej 1 na piętro).
 • Jeśli występuje centralny alarm przeciwpożarowy, należy go sprawdzać co roku.

8. Udzielanie informacji i inne wymagania

 • W centralnym miejscu powinna znajdować się karta informacyjna.
 • Karta jest sporządzana w języku angielskim lub niemieckim lub w języku narodowym rezydenta.
 • Ta karta musi zawierać numery:
  • Kierownik / osoba kontaktowa wynajmujący (dostępna 24/7)
  • Okręgowa policja
  • Straż pożarna
  • 112 (w sytuacjach zagrożenia życia)
  • Skrócone zasady dotyczące domu i życia w języku narodowym mieszkańców.
  • Plan ewakuacji i procedura awaryjna.