SNF-register

Stichting Normering Flexwonen beheert het register van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt deze norm.

Een organisatie die is opgenomen in het register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Jaarlijks vindt bij deze organisaties een administratieve inspectie plaats waarin wordt gecontroleerd of álle locaties zijn opgegeven bij SNF en of aan de eisen van goed werkgeverschap en toezicht en beheer wordt voldaan. Gedurende het jaar worden álle locaties waarvoor de organisatie zelf verantwoordelijk is (Eerst-verantwoordelijk) geïnspecteerd of deze voldoen aan alle SNF-normen. De norm kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening, brandveiligheid, toezicht en beheer. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Alle locaties die de organisatie betrekt bij andere SNF-geregistreerde ondernemingen en die al via die onderneming door SNF-inspecteurs worden gecontroleerd, moeten wel door de onderneming worden gemeld, maar hoeven niet nogmaals te worden geïnspecteerd. Zo worden alle locaties periodiek geïnspecteerd, maar in principe niet ‘dubbel’.

Administratieve inspectie

Het doel van deze controle is om via de financiële administratie de adressen van de locaties te achterhalen en die te vergelijken met de locatielijst in het locatieregister van SNF. Interpretatie van financiele cijfers, resultaten en kengetallen is nadrukkelijk géén onderdeel van deze controle.

Het gaat als volgt in zijn werk:

- De inspecteur krijgt inzage in het rekeningschema, saldi- of kolommenbalans. Daarbij gaat het om de opbouw inclusief beschrijving van de grootboekrekeningen. De cijfers zijn daarbij niet relevant en mogen weggelaten of onleesbaar gemaakt worden.

- De inspecteur controleert de balansposten zoals ‘afschrijving’ en ‘borg huur’ die aanleiding geven tot verdere verdiepingsvragen en vraagt daarop door met het doel om adressen te achterhalen.

- De inspecteur stelt verdiepingsvragen (bijvoorbeeld naar facturen) om de adressen van locaties te achterhalen waar arbeidsmigranten verblijven.

Attenderingsservice
Wij kunnen u attenderen op wijzigingen in de registratie van een bepaalde onderneming. U kunt zich voor specifieke ondernemingen aanmelden bij de attenderingsservice. Wij informeren u dan als de registratie wordt opgeschort of doorgehaald of opnieuw wordt gecontinueerd na schorsing of doorhaling.

Om aan te melden voor de attenderingsservice, klik hier.