Uitleg register

Administratieve inspectie

Het doel van deze controle is om via de financiële administratie de adressen van de locaties te achterhalen en die te vergelijken met de locatielijst in het locatieregister van SNF. Interpretatie van financiele cijfers, resultaten en kerngetallen is nadrukkelijk géén onderdeel van deze controle.

Het gaat als volgt in zijn werk:

- De inspecteur krijgt inzage in het rekeningschema, saldi- of kolommenbalans. Daarbij gaat het om de opbouw inclusief beschrijving van de grootboekrekeningen. De cijfers zijn daarbij niet relevant en mogen weggelaten of onleesbaar gemaakt worden.

- De inspecteur controleert de balansposten zoals ‘afschrijving’ en ‘borg huur’ die aanleiding geven tot verdere verdiepingsvragen en vraagt daarop door met het doel om adressen te achterhalen.

- De inspecteur stelt verdiepingsvragen (bijvoorbeeld naar facturen) om de adressen van locaties te achterhalen waar arbeidsmigranten verblijven.

Attenderingsservice
Wij kunnen u attenderen op wijzigingen in de registratie van een bepaalde onderneming. U kunt zich voor specifieke ondernemingen aanmelden bij de attenderingsservice. Wij informeren u dan als de registratie wordt opgeschort of doorgehaald of opnieuw wordt gecontinueerd na schorsing of doorhaling.

Om aan te melden voor de attenderingsservice, klik hier.

Terug naar het register.