Attenderingsservice

Wij kunnen u attenderen op wijzigingen in de registratie van een bepaalde onderneming. U kunt zich voor specifieke ondernemingen aanmelden bij de attenderingsservice. Wij informeren u dan als de registratie wordt opgeschort of doorgehaald of opnieuw wordt gecontinueerd na schorsing of doorhaling.

Aanmelden
Om u aan te melden voor de attenderingsservice vult u uw mailadres in. U ontvangt dan een instructie in uw mailbox. U klinkt op de bevestingslink in de mail. U wordt weer doorgestuurd naar onze website. Daar kunt u de onderneming(en) opzoeken waarop u zich wilt abonneren. U selecteert de betreffende onderneming voor de attenderingsservice door op de button ‘attendeer mij’ te klikken. Als u wilt zoekt u de volgende onderneming op om zich op te abonneren, etc etc.

Afmelden voor attendering werkt ongeveer hetzelfde. U zoekt de onderneming op en klikt op de button ‘attendeer mij niet’.