Over SNF

De Stichting Normering Flexwonen beheert het register van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt de normen. Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Er worden eisen gesteld aan ruimte, sanitair, hygiene, veiligheid, voorzieningen, beheer etc. Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden direct na aanmelding geinspecteerd en daarna elke twee jaar. Ook wordt er jaarlijks een administratieve inspectie uitgevoerd om te controleren of alle huisvestingslocaties zijn opgegeven bij SNF. Voldoet de huisvesting niet, en worden zaken niet snel hersteld, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van de Stichting Normering Flexwonen geschreven.

Doel is om partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten - gemeenten, werkgevers, werknemers, buurtbewoners - de zekerheid te geven dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde.

Stichting Normering Flexwonen komt voort uit de Nationale Verklaring Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten die op 28 maart 2012 is ondertekend door een groot aantal partijen, zoals de minister van Binnenlandse Zaken, de VNG, Aedes, ABU, NBBU, VIA, LTO Nederland, Productschap Vee en Vlees, CNV, FNV, Pools Overlegplatform in Nederland en diverse gemeenten. De ondertekenaars hebben zich onder meer verplicht om een inspanning te leveren voor het vastleggen van normen voor goede huisvesting in CAO’s en in certificering, en voor een vertrouwenwekkend systeem van handhaving van die normen

Speerpunten

Het bestuur van SNF heeft als speerpunten voor 2024 om de toekomstige normaanpassing naar aanleiding van het rapport ‘Geen tweederangsburgers’ van het Aanjaagteam onder leiding van Emile Roemer van 2020 vast te stellen en te communiceren. Daarbij hoort ook een overgangsregeling voor de huidige locaties. Daarnaast komt de focus ook meer op handhaving van de SNF-normen te liggen.

Feiten en cijfers SNF

Korte toelichting op de werkzaamheden SNF

In onderstaande animatiefilm wordt uitgelegd wat SNF doet.