Informacje dla mieszkańców

Stichting Normering Flexwonen

Stichting Normering Flexwonen zarządza rejestrem organizacji, które spełniają standardy mieszkaniowe dla migrantów zarobkowych, a jednocześnie egzekwuje te standardy. Organizacje, które oferują zakwaterowanie migrantom zarobkowym, mają możliwość uzyskania certyfikatu SNF. W tym celu muszą oni spełniać standardy mieszkaniowe dla migrantów zarobkowych. Siedziby organizacji, które zarejestrowały się w fundacji, są sprawdzane co roku. Jeśli jakość budynków mieszkalnych okaże się niewystarczająca, przedsiębiorstwo musi ją poprawić. Jeśli organizacji nie uda się naprawić sytuacji w krótkim czasie, firma zostaje wykreślona z rejestru SNF.

Celem jest danie stronom zaangażowanym w sprawy mieszkaniowe migrantów zarobkowych - gminom, pracodawcom, pracownikom, mieszkańcom - pewności, że warunki mieszkaniowe migrantów zarobkowych są odpowiednie.

Co roku organizacje te poddawane są inspekcji administracyjnej w celu sprawdzenia, czy wszystkie placówki zostały zarejestrowane w SNF i czy spełnione zostały wymogi dotyczące dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia oraz nadzoru i zarządzania. W ciągu roku wszystkie placówki, za które odpowiedzialna jest sama organizacja (Pierwsza Odpowiedzialna), są kontrolowane pod kątem zgodności ze wszystkimi standardami SNF. Norma obejmuje następujące elementy: przestrzeń i prywatność, pomieszczenia sanitarne, bezpieczeństwo i higiena, wyposażenie, dostarczanie informacji, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, nadzór i zarządzanie. Każda część składa się z szeregu konkretnych wymagań, które musi spełnić zakwaterowanie.

Norma

Norma obejmuje elementy składowe: użytkowanie, przestrzeń, światło dzienne i ogrzewanie, warunki sanitarne, higiena, wyposażenie, bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa, konserwacja i zarządzanie, nadzór i zarządzanie, zaplecze informacyjne i inne wymagania.

Każda kategoria składa się z szeregu konkretnych wymagań, które musi spełniać obiekt.

Poniżej znajduje się przegląd najważniejszych norm:

1. Obłożenie:

 • Podczas kontroli sprawdza się, czy rzeczywista pojemność odpowiada tej, która jest podana w dokumentacji.
 • Jeżeli inspektor znajdzie zamknięte sypialnie, powinien ponownie skontrolować teren.

2. Przestrzeń, światło dzienne i ogrzewanie:

 • Mieszkańcy mają co najmniej 10,0 m2 użytkowej powierzchni mieszkalnej na osobę. Mieszkańcy zwykłego domu i lokali mieszkalnych mają do dyspozycji co najmniej 12,0 m2 powierzchni użytkowej do zamieszkania. Dotyczy to również lokali mieszkalnych, jeśli ich podział na strefy jest "mieszkaniowy". Na jedną osobę przypada 3,5 m2 powierzchni do spania.
 • Wszystkie pomieszczenia (sanitariaty, kuchnia, sypialnia i pokój dzienny lub część wypoczynkowa) powinny znajdować się pod jednym dachem.
 • We wszystkich typach zakwaterowania dla każdego mieszkańca w części sypialnej dostępne jest łóżko z materacem o wymiarach co najmniej 80*200 cm oraz krzesło. Łóżko podwójne powinno mieć wymiary co najmniej 160*200 cm.

Musi istnieć możliwość ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych.

3. Instalacje sanitarne

 • Na 8 osób przypada co najmniej jedna toaleta.
 • Na każde 8 osób przypada co najmniej jeden prysznic.

4. Higiena

 • Higiena w pomieszczeniach mieszkalnych i wokół nich nie stanowi zagrożenia dla zdrowia publicznego.
 • W budynku znajduje się sprawna i utrzymywana w dobrym stanie instalacja mechaniczna lub wentylacja naturalna, w połączeniu z wystarczającą wentylacją.
 • W łazienkach, kuchniach i/lub innych pomieszczeniach nie ma pleśni.
 • Należy zapewnić wystarczającą możliwość zrobienia prania lub zlecenia jego zrobienia.
 • Poza własną sypialnią musi być wystarczająco dużo miejsca do suszenia prania.

5. Obiekty

 • Lodówka(-i), 30 litrów przestrzeni chłodzącej/mrożącej na osobę.
 • Płyta(y) do gotowania
  • Minimum 4 płyty grzejne
  • Przy więcej niż 8 osobach 1 płyta grzejna na 2 osoby
  • W przypadku więcej niż 30 osób - minimum 16 płyt grzejnych
 • Płyty grzewcze w studiach dla maks. 2 mieszkańców, co najmniej 2 płyty grzewcze oraz kuchenka mikrofalowa lub piekarnik muszą być dostępne.

6. Bezpieczeństwo

 • Nie ma widocznych przeciążeń sieci energetycznej i luźnych kabli zasilających.
 • W szafce licznikowej musi znajdować się wyłącznik różnicowoprądowy oraz bezpiecznik automatyczny lub topikowy.
 • Dla każdego mieszkańca dostępne jest co najmniej 1 gniazdko ścienne.
 • Oświetlenie i zasilanie w pomieszczeniach wilgotnych jest bryzgoszczelne i odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych.
 • Nie występują okoliczności, które mogą prowadzić do zagrożenia lub obrażeń osób.
 • CV, podgrzewacz gazowy i gejzer muszą być sprawdzane co dwa lata w sposób możliwy do wykazania.

7. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - środki w mieszkaniu

 • Do dyspozycji jest łącznie 6 litrów / 6 kilogramów środka gaśniczego.
 • W odległości 5 metrów od każdego urządzenia kuchennego znajduje się gaśnica o pojemności co najmniej 2 litrów / 2 kilogramów.
 • Na każdej gaśnicy znajduje się instrukcja obsługi.
 • W każdym obiekcie kuchennym znajduje się koc gaśniczy.
 • Czujniki CO i czujniki dymu są na miejscu i działają.
 • Jeżeli w budynku znajduje się centralny system alarmu przeciwpożarowego, musi on być corocznie kontrolowany.

8. Konserwacja i zarządzanie

 • Uszkodzone elementy należy poddawać konserwacji.

9. Monitorowanie i zarządzanie

 • Mieszkańcy mogą wezwać administratora 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w nagłych przypadkach.
 • Mieszkańcy mogą również korzystać z niezapowiedzianych wizyt w danym miejscu.

10. Dostarczanie informacji i inne wymagania

 • W centralnym miejscu powinna być wywieszona karta informacyjna.
 • Karta jest w języku angielskim, niemieckim lub w języku narodowym rezydenta i zawiera co najmniej
  • Maksymalna pojemność (w liczbie łóżek)
  • Kody QR z linkami do stron SNF w języku angielskim
  • Tekst przepisany przez SNF
  • Miejsce na naklejkę
 • Numery telefonów:
  • Administrator/kontakt z wynajmującym (dostępny 24/7)
  • Policja regionalna
  • Straż pożarna
  • 112 (w sytuacjach zagrażających życiu)

Oraz

 • Skrócony regulamin domu i mieszkania w języku mieszkańców
 • Plan ewakuacji i procedura awaryjna

Dodatkowe informacje na temat pracy i życia w Holandii

Kiedy przyjeżdżasz do pracy i mieszkasz w Holandii, masz wiele do zrobienia. Na stronie WorkInNL znajdziesz wyjaśnienie swoich praw i obowiązków, co musisz załatwić i jakie umowy musisz zawrzeć. W ten sposób będziesz mógł żyć i pracować tutaj bezpiecznie, zdrowo i uczciwie. Ta strona internetowa oferuje również zbiór odpowiednich agencji, które mogą pomóc w odpowiedzi na Twoje pytania.