Locatieregister

Stichting Normering Flexwonen kent een apart ‘locatieregister’, genaamd Informis. Dit is een grote database van locaties die worden ingezet door ondernemingen die zijn aangemeld of geregistreerd bij SNF. De ondernemingen registreren de locaties die zij inzetten voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het locatieregister en voeren de mutaties maandelijks en voorafgaand een inspectie door. Voordat een inspectie-instelling een initiële inspectie in gaat plannen, dient de onderneming de locaties in het locatieregister in te vullen.

In Informis houden de ondernemingen hun locaties actueel en verwerken de inspectie-instellingen hun inspectie-resultaten en worden ook de eventuele tekortkomingen afgewikkeld. Zie voor korte instructiefilmpjes over Informis en andere informatie handleiding locatieregister.

Naar het locatieregister

Het locatieregister is niet openbaar voor derden. Alleen de onderneming zelf, de inspecteur en de stichting hebben inzage. SNF gebruikt het locatieregister om management-informatie uit te genereren en ook bij het onderzoeken van klachten. Mogelijk dat in de toekomst gemeenten onder bepaalde voorwaarden inzage kunnen krijgen in de locaties in hun postcodegebied.