Inspecții

Organizațiile sunt informate cu 24 de ore înainte despre locațiile care vor fi inspectate, astfel încât să poată informa din timp rezidenții cu privire la vizita inspectorului la domiciliu. Inspectorul vizitează întotdeauna casa împreună cu un membru al personalului organizației.

În timpul inspecției, inspectorul măsoară toate încăperile (inclusiv dormitorul), paturile, dulapurile și ferestrele pentru a verifica dacă acestea îndeplinesc cerințele. Inspectorul doar măsoară și nu pune întrebări locatarilor; de asemenea, nu deschide nici un dulap sau sertar.

Această inspecție poate fi neplăcută pentru rezidenți. Cu toate acestea, este în interesul rezidenților ca inspecțiile să fie efectuate în mod corespunzător.