Klachten

Bent u bewoner en heeft u een klacht?
Heeft u klachten over een onveilige of onhygiënische situatie, overbewoning of andere zaken die niet aan de SNF-eisen voldoen, dan moet u dat eerst aankaarten bij de verhuurder. Als dat niet helpt, dan kunt u een klacht indienen per e-mail via info@normeringflexwonen.nl of gebruik maken van het klachtenformulier.

Vermeld in elk geval in uw e-mail:

 • Voorletters en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres huisvestingslocatie(s) waar u een klacht over heeft
 • De huisvestingslocatie wordt beheerd door (naam onderneming)
 • Omschrijving van uw klacht. Het is belangrijk dat u aangeeft op welke onderdelen de locatie volgens u niet voldoet aan de SNF-eisen.
 • Heeft u contact gehad met de onderneming die de huisvestingslocatie beheerd? Indien ja, wat was de reactie van het bedrijf?
 • Heeft u foto’s of ander bewijsmateriaal, dan ontvangen wij die graag.

Bent u omwonende en heeft u een klacht?
Huisvesting van ondernemingen met het SNF-keurmerk wordt geïnspecteerd op veiligheid, hygiëne en voldoende ruimte. Ook hebben ondernemingen met het SNF-keurmerk een huisreglement en een beheerder. Toch brengt huisvesting van arbeidsmigranten soms overlast voor anderen met zich mee. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als u een klacht heeft, kunt u terecht bij verschillende instanties.

Stichting Normering Flexwonen staat voor goede en veilige huisvesting van arbeidsmigranten. Dat betekent dat er wordt beoordeeld op ruimte, veiligheid en hygiëne. Heeft u klachten over een onveilige situatie, bijvoorbeeld dat er sprake is van brandgevaar of problemen met de constructie, dan moet u dat eerst aankaarten bij de onderneming die de huisvesting beheert. Mocht dat niets uithalen en blijft u van mening dat er onveilige situaties zijn, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de Stichting Normering Flexwonen en dit melden per e-mail via info@normeringflexwonen.nl.

Vermeldt u in elk geval in uw e-mail:

 • Voorletters en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres huisvestingslocatie(s) waar u een klacht over heeft
 • De huisvestingslocatie wordt beheerd door (naam onderneming)
 • Omschrijving van uw klacht
 • Heeft u contact gehad met de onderneming die de huisvestingslocatie beheerd? Indien ja, wat was de reactie van het bedrijf?

Heeft u een klacht over geluidsoverlast, problemen met parkeren of andere klachten die niet gaan over de veiligheid en hygiëne van de huisvesting zelf, dan kan de Stichting Normering Flexwonen u niet helpen. Geluidoverlast, parkeeroverlast en andere zaken die hinderlijk zijn voor de omgeving, kunt u het beste melden bij de politie of bij de gemeente.

Overige typen klachten
Heeft u een klacht over SNF, een inspectie-instelling of een inspecteur? Dan kunt u deze klacht indienen bij SNF. De klacht moet gedateerd, duidelijk en uitvoerig omschreven zijn. Daarnaast moet deze schriftelijk worden ingediend. Dit kan via info@normeringflexwonen.nl.

In het reglement klachten kunt u nalezen hoe het verdere verloop van de procedure is.

Wordt u niet goed behandeld door uw werkgever in Nederland? Neem dan contact op met FairWork (in uw eigen taal) voor gratis hulp en advies.
Telefoon: +31 20 760 08 09, Whats App: + 31 6 51 77 1 249, E-mail: info@fairwork.nu, Website: www.fairwork.nu