SNF terugblik 2021

10-03-2022

In bijgaand document kunt u lezen wat SNF in 2021 gerealiseerd heeft. Ook vindt u er informatie in terug over het aantal geregistreerde ondernemingen in 2021, management-informatie over het aantal locaties en bedden en de verdeling over Nederland. U treft feiten en cijfers over het aantal inspecteurs, het aantal inspecties en de afgehandelde klachten.

De cijfers over 2021 laten zien dat de stichting weer een aantal kwaliteitsstappen heeft gezet met de 100%-controle en verplichte administratieve inspectie. Ook het komende jaar zullen wij ons daarvoor blijven inzetten met het oog op de toekomst.