SNF maatschappelijk jaarverslag 2019

24-02-2020

In bijgaand jaarverslag vindt u informatie terug over het aantal geregistreerde ondernemingen in 2019, management-informatie over het aantal locaties en bedden en de verdeling over Nederland. U treft feiten en cijfers over het aantal inspecteurs, het aantal inspecties en de afgehandelde klachten.

De cijfers over 2019 laten een gezonde ontwikkeling zien van de activiteiten van de stichting. Ook het komende jaar zullen wij ons daarvoor blijven inzetten met het oog op de toekomst.