Reactie SNF op actieplan arbeidsmigratie SP en CU

17-12-2019

SNF heeft kennis genomen van het actieplan arbeidsmigranten van de SP en ChristenUnie. In het actieplan worden gesteld dat SNF gebrekkig functioneert. Die stelling wordt gebaseerd op twee gronden: steekproefgewijze controles en onvolledigheid locatielijst.
In tegenstelling tot wat wordt gesteld in het plan moeten ondernemingen álle locaties opgeven bij SNF. Op het niet opgeven van alle locaties staat schorsing als sanctie. SNF heeft diverse maatregelen genomen om de volledigheid van de locatielijsten te verbeteren.
SNF staat voor fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten en hanteert heldere normen daarvoor zoals zijn afgesproken in de Nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten. Er zijn ruim 650 ondernemingen gecertificeerd met totaal ruim 15.000 locaties. Jaarlijks worden zo'n 2.500 inspecties uitgevoerd. Bij kleine ondernemingen wordt jaarlijks 100% van de locaties gecontroleerd, bij grotere ondernemingen wordt een steekproef geïnspecteerd. Jaarlijks worden er ook ongeveer 50 keurmerken ingetrokken. Het genoemde AKF-keurmerk is alleen voor de boer of tuinder die eigen werknemers tijdelijk willen huisvesten op eigen terrein in bijvoorbeeld een caravan. De normen die daarvoor gelden zijn lagere normen dan SNF. Recent hebben vakbonden en werkgeversorganisatie in de Stichting van de Arbeid afgesproken dat de SNF-norm als minimum geldt voor álle sectoren in Nederland en dat als aanbeveling geformuleerd. Zie nieuwsbericht.