Werkgevers en werknemersorganisaties bevelen SNF-eisen aan voor andere sectoren

18-12-2019

Recent heeft de Stichting van de Arbeid (adviesorgaan van de overheid bestaande uit werkgeversorganisaties en vakbonden) een dringende aanbeveling gedaan aan alle sectoren in Nederland én aan de ministers dat áls er in een cao afspraken gemaakt worden over huisvesting, de SNF-norm leidend is.
Het doel van deze aanbeveling is dat er geen woud aan verschillende keurmerken ontstaat. Alleen voor de agrarische sector is een uitzondering gemaakt. Het agrarisch keurmerk flexwonen mag door boeren en tuinders worden behaald voor huisvesting van hun eigen werknemers. Deze aanbeveling is een goed signaal dat de SNF-norm de minimale eis is en breed draagvlak heeft.