Nieuwe versie harmonisatiedocument per 1 mei 2020

01-05-2020

Er is een nieuwe versie van dit document per 1 mei jl. van kracht. De versie met en zonder wijzigingen gemarkeerd kunt u hier vinden op de website.

De aanpassingen of verbeteringen in de tekst zijn doorgevoerd omdat er nog onduidelijkheden werden gesignaleerd. Zo is er uitgebreidere uitleg over de plaatsing van rookmelders en CO-melders opgenomen en wordt duidelijker vermeld waar bij nieuwe brandblussers op gelet wordt. Ook is de daglicht-eis voor logies iets verruimd. Indirect daglicht is toegestaan, mits er tenminste 0,5m2 glasoppervlak aanwezig is in slaap- en woonkamers.