Toelichting over Eerst-Verantwoordelijke en Andere-Belanghebbende en het nieuwe locatieregister SNF

11-06-2021

In het nieuwe locatieregister en met het oog op de 100%-controle wordt onderscheid gemaakt of de onderneming voor een locatie de Eerst-Verantwoordelijke is of Andere Belanghebbende. In dit korte filmpje wordt dit uitgelegd.