Tijdelijke uitzondering voor ruimte in slaapvertrek bij huisvesting op recreatieterrein vervalt per 1-1-2024

21-12-2018

Wij vinden het belangrijk om u te laten weten dat de tijdelijke uitzondering voor ruimte in het slaapvertrek van huisvesting op recreatieterrein wordt opgeheven per 1-1-2024.

Uw onderneming is geregistreerd bij SNF of aangemeld om geregistreerd te worden. In de SNF-norm staat bij onderdeel 1.4.1 dat voor bestaande huisvesting in woonvorm e, huisvesting op recreatieterrein, bewoners in hun slaapvertrek per persoon minimaal 2,7m2 vloeroppervlak ter beschikking hebben. Als gebruik gemaakt wordt van deze uitzondering, dan mogen maximaal 2 mensen de slaapruimte gebruiken. Het bestuur van SNF heeft besloten dat deze uitzondering geldt tot 31-12-2023. Vanaf 1-1-2024 moet in alle woonvormen 3,5m2 per persoon in het slaapvertrek beschikbaar zijn.

Vanzelfsprekend zullen wij deze uiterste termijn opnemen in een volgende versie van de norm.