Voorzitter SNF in Uitzendwerk ABU: "Tekort van 120.000 plekken voor arbeidsmigranten"

18-04-2019

De laatste anderhalf jaar is de vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten enorm toegenomen. Vooral de dienstverlening, de expeditie, de land- en tuinbouw en de fabricage zijn in hoge mate afhankelijk van arbeidsmigranten. Koos Karssen, voorzitter van Stichting Normering Flexwonen (SNF) waarschuwt voor de gevolgen van het gebrek aan voldoende woningen: “Als wij in Nederland geen goede huisvesting kunnen bieden, dan kiezen de arbeidsmigranten simpelweg voor andere landen. Met grote schade voor onze economie als gevolg.”

Maar die huisvesting moet wél fatsoenlijk zijn, benadrukt Karssen. “Het SNF-keurmerk – dat verplicht is voor ABU-leden – stelt belangrijke kwaliteitseisen aan de huisvesting.” Hij constateert dat het ‘de goede kant opgaat met de professionalisering van de huisvesting voor arbeidsmigranten’. “SNF heeft de afgelopen vijf jaar ruim 550 bedrijven gecertificeerd met meer dan 80.000 bedden.” Deze locaties voldoen aan de normering voor wat betreft vierkante meters gebruiksoppervlakte en slaapruimte, licht, hygiëne, veiligheid en natuurlijk brandveiligheid.

Toch is er volgens Karssen nog veel werk te doen. “We schatten dat zo’n 30% van de huisvesting nu ons keurmerk heeft. Maar we zouden ook graag de overige 70% willen bereiken. Daarvoor moet er nog intensiever samengewerkt worden. Veel gemeenten worstelen met dit onderwerp. Stellen zij ons keurmerk verplicht in hun beleidskader of verordeningen, dan kunnen wij een deel van de controle doen. Een win-winsituatie die rust en zekerheid geeft,” aldus Karssen. Gemeenten zullen nu echt iets moeten gaan doen om de tekorten aan te pakken, benadrukt hij. “Want als er te weinig goede huisvesting is, dan ontstaan al snel illegale situaties die niet gewenst zijn.”

Lees hier het volledige artikel.