Steeds meer gemeenten eisen SNF als voorwaarde voor vergunningverlening

28-08-2019

Stichting Normering Flexwonen constateert dat steeds meer gemeenten in hun beleidsnotities en woonvisies SNF noemen als waardevolle basis voor de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook staat in steeds meer gemeentelijke verordeningen dat het SNF-keurmerk een voorwaarde is voor vergunningverlening. Dat is een goede zaak, volgens SNF, omdat er zo een gelijke norm ontstaat voor fatsoenlijke huisvesting én omdat ondernemers die investeren in huisvesting die aan de eisen voldoet, worden beloond. Overigens is het aan de gemeente zelf om te besluiten of SNF wel of geen voorwaarde is. Dat is niet aan SNF.