SNF ondersteunt de campagne Arbeidsmigratie Werkt ook

31-05-2021

Op 19 mei is door het Expertisecentrum Flexwonen in samenwerking met 15 brancheverenigingen en ondernemingen de campagne Arbeidsmigratie Werkt gelanceerd. SNF is ook één van de deelnemers hieraan.

De initiatiefnemers van deze campagne hebben als doel om de beeldvorming over arbeidsmigranten te veranderen. Sommige Nederlanders maken zich zorgen over de komst van arbeidsmigranten naar hun dorp of stad. Maar dankzij hun hulp kunnen grote en minder grote bedrijven in de regio blijven. Bedrijven houden hun productie op peil en dat zorgt voor extra werkgelegenheid, voor iedereen.

Door in deze meerjarige publiekscampagne de arbeidsmigranten een gezicht te geven wordt een ander perspectief aangereikt.

De samenleving heeft arbeidsmigranten hard nodig en dus moeten zij zo goed mogelijk worden ontvangen. Goede woonruimte is één van de onderdelen daarvan. Goed wonen is immers de basis voor goed meedraaien in onze samenleving.

Klik hier voor meer informatie.