SNF nieuwsbrief 6 juli

06-07-2020

Op 6 juli jl. is er een nieuwsbrief uitgegaan. Hierin was de 'Update Corona-ontwikkelingen - Kabinetsreactie op Advies Aanjaagteam huisvesting arbeidsmigranten' opgenomen en het nieuwe Managementrapportage 1 juli 2020.

Klik hier voor de nieuwsbrief.