SNF-informatiekaart op locatie heeft effect

08-11-2022

Sinds 1 september 2021 is het verplicht dat SNF-geregistreerde ondernemingen in elke locatie SNF-informatie ophangen. Deze informatiekaart bevat informatie over het aantal bedden dat in de locatie mag staan (conform SNF-norm) en een QR-code naar de website van SNF. Daar is in 7 talen de informatie voor bewoners te vinden. Het ophangen van deze informatiekaarten leidt tot aanzienlijk meer contacten van bewoners met SNF. Zo is het aantal signalen over locaties sterk gestegen. Deze signalen worden door SNF onderzocht en indien nodig wordt een extra (spoed)inspectie uitgevoerd. Ook worden er meer vragen gesteld aan SNF over interpretatie van de normen. We zien dat ook in de recente tv-programma’s wordt gekeken naar de kaart en de informatie wordt gebruikt om te kijken of er niet te veel mensen in een locatie wonen. Dat is het effect dat beoogd werd bij invoering van deze kaart. Overigens is deze informatiekaart géén SNF-certificaat en ‘bewijs van goedkeuring’. De onderneming hangt deze kaart namelijk op, niet de inspecteur.