Samenwerking SNF en gemeenten

24-12-2019

Steeds meer gemeenten kennen SNF. Zo is samen met de Peel-gemeenten een gezamenlijke inspectie uitgevoerd om meer inzicht te krijgen (zie elders bij Nieuws). Diverse gemeenten eisen SNF in beleid of verordeningen. De gemeente Waadhoeke heeft SNF-certificering concreet opgenomen in beleid en vereist dat locaties die in aanmerking willen komen voor een vergunning, een SNF-inspectie door een geaccrediteerde inspectie-instelling moeten hebben gehad.

Om te zorgen dat het voor álle ondernemingen (ongeacht gemeente) mogelijk is om aanvullende locaties te laten inspecteren, heeft SNF haar reglement registratie aangepast. Op verzoek van een onderneming kan de jaarlijkse inspectie eenmalig naar voren worden geschoven, of kan de steekproef worden uitgebreid met specifieke locaties.

SNF is blij met de samenwerkingen en contacten met gemeenten om huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk te maken onder juiste condities.