Reactie op de uitzending van Zembla van 3 november 2022

04-11-2022

Afgelopen donderdag werd, in een uitzending van Zembla, aandacht besteed aan de huisvesting van arbeidsmigranten. In de uitzending is een onvolledig beeld geschetst over het SNF-keurmerk en het bijbehorend toezicht. Stichting Normering Flexwonen (SNF) herkent zich niet in dit beeld en licht dat graag toe.

Het doel van het SNF-keurmerk is om partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten - gemeenten, werkgevers, werknemers, buurtbewoners - de zekerheid te geven dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is. Om in aanmerking te komen voor dit keurmerk moeten locaties van ondernemingen die arbeidsmigranten huisvesten voldoen aan eisen op het gebied van ruimte, sanitair, (brand)veiligheid en hygiëne.

Periodiek wordt elk afzonderlijk pand van organisaties geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Periodieke inspecties worden kort, één dag, voor de controle aangekondigd. Het is wettelijk niet toegestaan om, als daar geen dringende reden voor is, een woning te betreden zonder de bewoner vooraf te informeren. Een gemeente heeft daarin meer bevoegdheden dan de inspecteurs van SNF. In de uitzending wordt het beeld geschetst dat een inspectie dan geen zin heeft. Dat is niet juist. Het is onmogelijk om binnen een dag bouwkundige aanpassingen te doen, onderhoud of grote schoonmaak te plegen. Als het vermoeden is dat er meer mensen dan volgens de norm is toegestaan op een locatie verblijven of als er andere klachten zijn, kan SNF spoedcontroles uitvoeren. Deze controles worden niet vooraf aangekondigd. Als tijdens de spoedinspectie overtredingen worden geconstateerd wordt de onderneming geschorst. SNF is voor de inzet van spoedcontroles mede afhankelijk van signalen van bewoners, omwonenden, gemeenten e.d.

De in de uitzending getoonde informatiekaart met het aantal bedden en SNF-informatie is bedoeld om bewoners te informeren over het maximum aantal bewoners in het pand zodat zij bij overbewoning een klacht bij SNF kunnen indienen.

Zoals bekend en zoals ook uit de uitzending blijkt is er een groot tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Er ligt een gezamenlijke opgave om veel meer, kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Dat is nodig om het kwaliteitsniveau in z’n geheel te verbeteren. SNF blijft zich daarvoor samen met betrokken partijen inzetten.